NovedadesLocalret homologa Ozona Tech per proveir solucions i serveis de backup

Localret homologa Ozona Tech per proveir solucions i serveis de backup

Ozona tech som integradors de solucions, disposem de diferents alternatives i una proposta flexible per
adaptar-nos a la realitat de cada entitat amb l’objectiu de proporcionar una solució de ciberprotecció. Sense oblidar els plantejaments i problemàtiques habituals:

/ Regla 3,2,1
/ Optimització de les finestres de backup
/ Agilitzar els temps de recuperació, sobretot, de les operacions més habituals

Considerem fonamental disposar d’un emmagatzematge immutable per les copies de seguretat i en aquest sentit ens agradaria fer una sessió per compartir la nostra proposta per implementar o millorar el servei de backup de manera que es pugui garantir:

/ Integritat de les dades
/ Protecció contra Ransomware
/ Prevenció de Modificacions No Autoritzades
/ Protecció contra errades humanes
/ Prevenció d’esborrat accidental
/ Eficiència en la detecció de problemes